DSS meets the Polish Association for Persons with Intellectual Disability / Spotkanie DSS z Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

03 Sep, 2021

News

The Director of the Decision Support Service, Áine Flynn, was a guest speaker at the recent seminar organised by Polish Association for Persons with Intellectual Disability. The aim of the seminar was to share information about the coming changes to Ireland's laws, with the commencement next year of the Assisted Decision-Making (Capacity) Act 2015. Alongside Dr Meredith Raley, from National University of Ireland in Galway, Ms Flynn explained how the Decision Support Service will oversee and support the implementation of the 2015 Act.

The Polish Association for Persons with Intellectual Disability promotes equal opportunities for people with intellectual disabilities. As part of their work the Association runs various projects aimed at improving the lives of persons that may need support with their decision-making capacity. Representatives from Polish governmental agencies and NGOs took part in the event.

Ms Flynn outlined the existing legal framework and historical implications. The participants had a chance to discuss the challenges and opportunities involved in the implementation of the new legislation. The seminar created a platform for exchange of ideas and we in the DSS are looking forward to engaging with the Polish community in Ireland in advance of commencement.

Dyrektor Decision Support Service, Pani Áine Flynn, wzięła udział w konferencji zorganizowanej przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Celem konferencji było podzielenie się doświadczeniem zdobytym w trakcie trwającej reformy irlandzkiego prawa. Irlandia wprowadza nowoczesne rozwiązania dla osób wymagających wsparcia w podejmowaniu życiowych decyzji. Razem z Dr Meredith Raley z Państwowego Uniwersytetu Irlandii w Galway, Pani Dyrektor Flynn zaprezentowała sposób funkcjonowania DSS w nowym kontekście prawnym.

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną działa na rzecz wyrównywania szans osób niepełnosprawnych. W ramach działalności Stowarzyszenie organizuje projekty nakierowane m.in. na poprawę jakości życia osób wymagających pomocy w podejmowaniu decyzji. W konferencji zorganizowanej przez Stowarzyszenie wzięli udział przedstawiciele polskich ministerstw i organizacji pozarządowych.

Dyrektor Flynn przedstawiła istniejące rozwiązania prawne oraz ich historyczne uwarunkowania. Uczestnicy wzięli udział w dyskusji panelowej na temat wyzwań i szans związanych z reformą prawa. Konferencja dała okazję do wymiany pomysłów i doświadczeń. Polska społeczność w Irlandii może liczyć na współpracę z DSS w procesie wprowadzania ustawodawstwa w życie.

Latest News & Events